mandag 30. april 2012

VIL DU HA PARSELL I BJØRVIKA?

HERLIGHETEN er navnet på et grønt økologisk initiativ og prosjekt om urban matproduksjon. Det ble født i april 2012 og ligger i Loallmenningen i Bjørvika, per i dag en røff øy av pukkstein midt i et anleggsområde med veier, togspor og luftetårnene for senketunnelen.

Herligheten består foreløpig av tre hoveddeler som akkurat nå er i ferd med å materialiseres:
  • Herligheten Hagelag med 50 parseller. 
  • En 250 kvadratmeter åker med 4 ulike urkorn; svedjerug, spelt, emmer og enkorn. 
  • Et program med en rekke kunnskapsutviklende hendelser og seminarer. 
Det er kunstprosjektet til Bjørvika Utvikling som er initiativtaker og grunneiere og utbyggere i området som støtter prosjektet og har gjort det mulig. Herligheten er et temporært lavbudsjettprosjekt som i første omgang skal eksistere i 3 sesonger. Den etableres helgen 11. – 13. mai 2012.

GRATIS PARSELL I HERLIGHETEN!
Herligheten tilbyr 50 parseller til gratis disposisjon. 35 av parsellene blir tildelt ved loddtrekning blant de som melder sin interesse. Beboere i bydel gamle Oslo kvoteres inn på 15 av parsellene.

GRATIS PARSELL
Prosjektet stiller med infrastruktur som pallekarmer, fiberduk, jord, vann og fellesplass. Parsellene vil være på plass til søndag 13.mai, mens opparbeiding av noe fellesfasiliteter planlegges som dugnad i etterkant av etableringen. Som parselleier vil du få nok jord, fiberduk og pallekarmer til å lage en hage på 5 kvadratmeter hvor du kan dyrke hva du vil så lenge hagen består. Du får delta på workshops og foredrag om alt fra brødbaking til hønehold og urbant jordbruk. Du får bytte frø, planter og kunnskap med andre parselleiere og sist men ikke minst du får være med å diskutere og påvirke utviklingen i Bjørvika. Med andre ord; du er midt i Herligheten.

I tillegg tilbys fellesskapsgoder som nydelig utsikt mot Hovedøya, flotte solforhold og direkte tilgang til Havet i form av et fotgjengerfelt over veien som skiller Herligheten fra bryggekanten. 

SEND INN DIN SØKNAD
Herligheten trenger altså parselleiere!
For å kunne søke om parsell må du oppfylle følgende kriterier:
  • Du må bo i Oslo 
  • Du må være parsell- og hageløs 
Gå til
www.bjorvikautvikling.no 
og meld deg på innen 8. mai, og du blir med i loddtrekningen som foregår den 10. mai 2012.

Og for de glade vinnere: Husk, allerede 12. og 13. mai begynner Herligheten. Lørdag den 12. mai kommer infrastrukturen på plass igjennom dugnadsarbeid, og søndag 13. mai møtes nye parselleiere til oppstartsmøte og felles dyst, for da skal de allerede oppsatte pallekarmene fylles med jord og klargjøres til bruk. 

DYRKING AV GRØNNSAKER I FORURENSENDE OMRÅDER 
Er det trygt å spise grønnsaker som er dyrket i et forurenset område? Ja, det mener vi det er. 

 I begynnelsen tenkte vi at det fikk bli med blomster og andre vekster som ikke skulle spises, men etter å ha konsultert diverse eksperter hos Bjørvika Utvikling, Bioforsk, Bymiljøetaten, Universitetet for Miljø- og Bio-vitenskap og Norsk Institutt for Luftforskning økte ambisjonsnivået. Vi vil bl.a. dekke til underlaget som er der med en tykk fiberduk og legge på ny, ren jord. Planter som er dyrket i ren jord blir rene. Det tar minst ti år før jorda blir forurenset via luft. Den tyngste luftforurensingen i Oslo har vi om vinteren, og luftetårnene sørger for at forurensingen fra senketunnelen spres i høyere luftlag. Vi har konkludert med at det ikke er verre å dyrke grønnsaker i Bjørvika enn i de fleste andre parsellhagene i Oslo. 


Men vi overlater ingenting til tilfeldighetene, så forurensning i området skal kartlegges grundig for å skaffe oss kunnskap om betingelsene for urban matproduksjon. Vi skal også, i samarbeid med BioForsk, foreta målinger av plantene før innhøsting. 

Bjørvika er et foregangsområdet for miljø og bærekraftig utvikling. Les mer om det overordnede miljøoppfølgingsprogrammet for Bjørvika her