HISTORIKK

Herligheten er navnet på et grønt økologisk initiativ og prosjekt om urban matproduksjon som ble født  i april 2012.  Herligheten ligger i Loallmenningen i Bjørvika som i dag er en røff øy midt i et anleggsområde med veier, togspor og luftetårnene for senketunnelen.BAKGRUNN/HISTORIKK
Det er Bjørvika Utvikling (BU) sitt kunstprosjekt (les mer) som står bak og som har initiert Herligheten. BU har ansvar for å utvikle de offentlige rommene i Bjørvika. Loallmenningen er ett av sju slike rom. BU har også ansvar for at det kommer kunst i de offentlige rommene og vedtok i august 2008 en kunststrategi  som slo fast at det er viktig å satse på både permanente og temporære kunstuttrykk fordi de fyller ulike roller og funksjoner. BU har derfor i flere år vært oppdragsgiver for temporære kunst- og kulturprosjekter i Bjørvika og har initiert og etablert Kunsthall Oslo    «Slow space» er navnet på programmet for den permanente kunsten i allmenningene. En av kunstnerne som har fått oppdrag er Amy Franceschini (USA).


PARSELLHAGEN
Herligheten stilte 1. mai 50 parseller til gratis disposisjon gjennom loddtrekning. Parsellene ble tildelt ved loddtrekning blant de som meldte sin interesse. Beboere i bydel gamle Oslo ble kvotert inn på 15 av parsellene. Søknadsfristen var 8. mai. Interessen for parsell var overveldende, og det var i alt 3790 søkere. Alle som ble trukket ut i første runde fikk beskjed 10. mai 2012. Antall parseller økte fra 50 til 100 p.g.a. den store etterspørselen og takket være velvillige sponsorer.

Prosjektet stilte med infrastruktur som pallekarmer, fiberduk, jord, vann og fellesplass. Hver parselleier har fått  nok jord, fiberduk og pallekarmer til å lage en hage på 5 kvadratmeter hvor de kan dyrke hva de vil så lenge hagen består. Det vil arrangeres workshops og foredrag om alt fra brødbaking til hønehold og urbant jordbruk. Parsellhageeierne får bytte frø, planter og kunnskap med andre parselleiere, og sist men ikke minst: de får være med å diskutere og påvirke utviklingen i Bjørvika. Med andre ord; de er midt i Herligheten.
I tillegg tilbys fellesskapsgoder som nydelig utsikt mot Hovedøya, flotte solforhold og et fotgjengerfelt over veien som ligger mellom Herligheten og Havet.

Kriteriene for å kunne søke om parsell: Parsell- og hageløs Osloborger.

Parsellen ble etablert gjennom en felles dugnad helgen 12. – 13. mai 2012.
INSPIRASJON
Amy og Futurefarmers skal ha ære for at dette initiativet ble drevet fram. Hennes kunstprosjekt «Victory Gardens»  om urban matproduksjon har i flere år vært til stor inspirasjon. Hun gjorde bl.a. om plassen foran rådhuset i San Fransciso til parseller. Hennes grundige arbeid med den historiske forankringen og ikke minst hennes engasjement i å involvere folk i prosjektene sine er imponerende. Amy skal gjøre et prosjekt i nettopp Loallmenningen. Hun er denne gangen opptatt av økologisk kornproduksjon og mjøl til brødbaking. Derfor anlegges det en åker med urkorn i Herligheten. Mer informasjon om hennes kunstprosjekt kommer etter hvert.

Foto: Axel Lindahl, Nasjonalbiblioteket.Ære skal også Kunsthall Oslo ha for utstillingen «Utsikt fra Ekeberg» av forskningsbibliotekar og fotohistoriker ved Nasjonalbiblioteket Harald Østgaard Lund i slutten av mars 2012.  Et av bildene i utstillingen var fra 1884 og viste hvor fantastisk frodig og dyrkbart området rundt Loelva en gang var.Det satte fart på sakene, for det er et faktum at interessen for å produsere mat i Oslo er større enn de jordstykkene som tilbys. Det er opp til 10 års ventetid for å få tildelt en parsell. Det var også en viktig utløsende faktor for at dette prosjektet ble satt i gang.

Tiden var altså moden – egentlig overmoden, og erkjennelsen kom seilende på ei fjøl: den røffe øya med ubrukt areal rundt de omdiskuterte luftetårnene som en gang i framtida skal bli Loallmenningen, måtte tas i bruk nå! Temporært! Og ballen begynte å rulle.

INITIATIVTAKERNE
Det er kunstprosjektet i Bjørvika som står bak initiativet, og i tillegg fem aktivister med grønne ambisjoner og urealistiske forventinger til omgivelsene. Prosjektgruppen i etableringsfasen består av;
  • Anne Beate Hovind (prosjektleder kunst BU)
  • Vibeke Hermanrud (prosjektmedarbeider kunst BU)
  • Tone Holmen
  • Kristin von Hirsch
  • Gunnar Bothner-By
  • Christoffer Olavsson Evju

SPONSORER, STØTTESPILLERE OG SAMARBEIDSPARTNERE
Herligheten er i utgangspunktet et prosjekt uten budsjett. På kort tid måtte alle midler skaffes til veie. Ideen fikk overraskende god mottakelse. Aldri har vi opplevd maken til begeistring, velvilje og handlekraft.

Så langt ser sponsorlisten slik ut:
Statens Vegvesen Region Øst (SVRØ), Sørenga Utvikling AS, Oslo S Utvikling, Hav Eiendom, Bjørvika Infrastruktur AS, Byfabrikken (link), A-lab, Tigerjord fra Oslo Kompost, Bjørbekk&Lindheim Landskapsarkitekter, Caféteateret/Nordic Black Theater og Norsk Landbruksrådgiving SørØst.

Et slikt prosjekt finner fort støttespillere og samarbeidspartnere:
Majobo (Mat og jord der du bor - link), MAAEMO restaurant, urkornbonde Johan Swärd fra Vestre Aschim gardsmølle, Erik Joner fra Bioforsk og Etterstad Kolonihager.

Sponsorer:
                 


Samarbeidspartnere:
          

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar