PRAKTISK INFO


Slik finner du fram til Herligheten. Klikk på bildet for større kart.

Herligheten er navnet på et grønt økologisk initiativ og prosjekt om urban matproduksjon som ble født  i april 2012.  Herligheten ligger i Loallmenningen i Bjørvika som i dag er en røff øy midt i et anleggsområde med veier, togspor og luftetårnene for senketunnelen.
Herligheten består foreløpig av tre hoveddeler:
- Herligheten Hagelag med 100 parseller
- En 250 kvadratmeter åker med mange ulike urkorn;  bl.a. svedjerug, nakenbygg, spelt, emmer og enkorn.
- Et program med en rekke kunnskapsutviklende hendelser og seminarer
 
Samtidig skal forurensing i området kartlegges for å skaffe oss kunnskap om betingelsene for urban matproduksjon.

Det er kunstprosjektet til Bjørvika Utvikling som er initiativtaker og grunneiere og utbyggere i området som støtter prosjektet og har gjort det mulig, kombinert med stor frivilliginnsats. Herligheten er et temporært lavbudsjettprosjekt som i første omgang skal eksistere i 3 sesonger. Prosjektet ble etablert på dugnad helgen 11. – 13. mai 2012.

DYRKING AV GRØNNSAKER I FORURENSENDE OMRÅDER 

Er det trygt å spise grønnsaker som er dyrket i et forurenset område?

Ja, det mener vi det er. I begynnelsen tenkte vi at det fikk bli med blomster og andre vekster som ikke skulle spises, men etter å ha konsultert diverse eksperter hos Bioforsk, Bymiljøetaten, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Norsk Institutt for Luftforskning og Bjørvika Utvikling økte ambisjonsnivået. Vi vil bl.a. dekke til underlaget som er der med en tykk fiberduk og legge på ny, ren jord. Planter som er dyrket i ren jord blir rene. Det tar minst ti år før jorda blir forurenset via luft.  Den tyngste luftforurensingen i Oslo har vi om vinteren, og luftetårnene sørger for at forurensingen fra senketunnelen spres i høyere luftlag. Vi har konkludert med at det ikke er verre å dyrke grønnsaker i Bjørvika enn i de fleste andre parsellhagene i Oslo.

Men vi overlater ingenting til tilfeldighetene og i samarbeid med BioForsk kommer vi til å foreta målinger av plantene før innhøsting. 
Bjørvika er et foregangsområdet for miljø og bærekraftig utvikling. Les mer om det overordnede miljøoppfølgingsprogrammet for Bjørvika her
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

STEDET: HERLIGHETEN, LOALLMENNINGEN, BJØRVIKA
Herligheten ligger som en øy midt inne i et anleggsområde i det som i framtiden skal bli Loallmenningen. Loallmenningen er et av sju offentlige rom og grøntareal i Bjørvika. Herlighetens nærmeste naboer er motorveien, senketunnelen og de store og synlige luftetårnene som strekker seg opp mot Ekebergåsen. Underlaget består av pukk, stein, og betong, og er helt uegnet som dyrkingsmedium. 

TEMPORÆRT = tre sesonger i første omgang
Herligheten er et tidsbegrenset tilbud. Slik planen i Bjørvika ser ut i dag kan parsellhagen bli på stedet i tre år. Området vi har fått til disposisjon kan krympe, ese, flyttes eller omformes. Vi har 5000 kvadratmeter å ta av, så det er masse plass. 

ØKOLOGISK
Herligheten skal drives økologisk. Parselleierne og kornåkeren må holde seg til reglene for økologisk hagebruk; dvs. ikke bruke kunstgjødsel og bekjempe skadedyr uten å bruke insektsmidler eller annen gift. Økologiske planter og frø skal brukes så langt det er mulig, og avfallet skal komposteres.
HERLIGHETEN PARSELLKOLLEKTIV
Herligheten parsellkollektiv ble etablert med eget styre i slutten av mai 2012, og fungerer som medlemsforening for alle som disponerer parsell i området. Foreningen har ansvaret for å legge til rette for den daglige driften og aktiviteten på området.

SPONSORER, STØTTESPILLERE OG SAMARBEIDSPARTNERE
Herligheten er i utgangspunktet et prosjekt uten budsjett. På kort tid måtte alle midler skaffes til veie. Ideen fikk overraskende god mottakelse. Aldri har vi opplevd maken til begeistring, velvilje og handlekraft.

Så langt ser sponsorlisten slik ut:
Statens Vegvesen Region Øst (SVRØ), Sørenga Utvikling AS, Oslo S Utvikling, Hav Eiendom, Bjørvika Infrastruktur AS,  Byfabrikken (link), A-lab, Oslo Kompost, Bjørbekk&Lindheim Landskapsarkitekter, Caféteateret/Nordic Black Theatre og Norsk Landbruksrådgiving SørØst.

Et slikt prosjekt finner fort støttespillere og samarbeidspartnere:
Majobo (Mat og jord der du bor - link), MAAEMO restaurant, urkornbonde Johan Swärd fra Vestre Aschim gardsmølle, Erik Joner fra Bioforsk og Etterstad Kolonihager.

Sponsorer:
           


Samarbeidspartnere:
          

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar