mandag 10. juni 2013

Utdeling av nye parseller

Kjære parsellanter,

Godt på vei inn i en ny sesong er vi glade for å se at så mange fortsatt er med, og at det dyrkes og spirer som bare det.

Noen har imidlertid sagt ifra seg sin parsell i løpet av forrige sesong, og vi i styret har fortløpende forsøkt å dele disse ut til interesserte hobbygartnere, slik at ingen parseller skal stå tomme. Vi har i utdelingsprosessen ikke tatt utgangspunkt i de opprinnelige listene, men i folk som har selv har tatt kontakt i ettertid. Det er mange som er interesserte i en parsell i Herligheten, og vi setter fortløpende opp folk som melder interesse på en liste. Når det er en parsell som skal deles ut, tar vi kontakt med førstemann på lista - altså den som først kom til styret med ønske om parsell.

De som vil ha en parsell i Herligheten oppfordres derfor til å ta kontakt med styret, slik at dere stilles i kø.

Med ønske om en fortsatt god sesong,
Styret


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar