mandag 4. juni 2012

Herlighetenstyret er etablert!

Herlighetenstyret er etablert! Vi har allerede hatt to møter og fram mot fellesferien vil vi ha ukentlige møter.

Vi vil så godt det lar seg gjøre oppdatere alle parselleiere på viktig informasjon. Noe informasjon vil legges ut på bloggen og facebook, mens enkelte ting vil sendes på mail. Vi jobber også med å få til et nyhetsbrev som kan sendes ut med jevne mellomrom. I tillegg vil referater fra styremøtene etterhvert gjøres tilgjengelig for alle parselleiere.

På denne måten håper vi alle vil føle seg inkludert og informert. Har du innspill eller spørsmål, ta gjerne kontakt! Vi vil etterhvert opprette en egen styremail, men i mellomtiden kan dere kontakte styreleder.

Vi vil snart komme tilbake med mer info om fellesaktiviteter i Herligheten.

Styret består av åtte medlemmer:
Christoffer Olavsson Evju (styreleder)
hallo(at)olavssonevju.no
951 75 423
Stina Jensen
jensen.stina(at)gmail.com
Saso Markovski
marko.trans(at)online.no
Gunnar Bothner-By
gunnar(at)norskform.no


Kristin von Hirsch
kristinvonhirsch(at)gmail.comMangler bilde:

Mads Bengtsen
mads.bengtsen(at)gmail.com

Kjersti Kanestrøm Lie
kjerstiklie(at)gmail.com

Ingrid Lønningdal
ingrid.lonningdal(at)gmail.comStiftelsesmøtetIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar